cz

DENNÍ UBYTOVÁNÍ PRO ZAMILOVANÉ A MILENCE

100% DISKRÉTNOST

KVALITA A ČISTOTA

INTIMNÍ PROSTŘEDÍ

NEKUŘÁCKÉ POKOJE


TOPlist

Azyl pro milence České Budějovice, provozní řád

Firma: MINOR stavební s.r.o. - IČO: 28107730, DIČ: CZ28107730

Registrační údaje: Krajský soud v Českých Budějovicích oddíl C, vložka 17552


Adresa: Školní 293/8 370 10 České Budějovice Česká Republika


Azyl pro milence České Budějovice (dále ubytovatel)

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY (VOP) - PROVOZNÍ ŘÁD.


Ubytovatel může poskytnout pobyt v mileneckém azylu klientům, kteří se prokážou platným cestovním pasem, občanským průkazem nebo jiným dokladem totožnosti.


Ubytování v azylu pro milence České Budějovice mohou využít pouze osoby starší 18 let.


Začátek pobytu v azylu je možný nejdříve dopoledne od 9.00 hodin.


Konec pobytu nejpozději odpoledne 15.00 hodin. Dohodnutý konec je nutné dodržet. Za překročení konce časového limitu je ubytovatelem účtováno za každou započatou hodinu 200 Kč.


Za pobyt v azylu a služby s ním spojené je host povinen zaplatit při příjezdu cenu v souladu s platným ceníkem.


V případě předčasného ukončení ubytování v azylu ze strany klientů, nevzniká nárok na vrácení zaplacené částky.


Za škody, které způsobí hosté na majetku provozovny Azyl pro milence České Budějovice, odpovídají klienti v plném rozsahu. Při ztrátě klíčů zaplatí hosté ubytovateli způsobenou škodu ve výši 1.000 Kč.


Milenecký azyl České Budějovice nedovoluje přemísťování nábytku, provádění zásahů do elektrické či jakékoliv jiné instalace.


V pokojích není dovoleno používat vlastních elektrospotřebičů, kromě těch, které hostům slouží k jejich osobní hygieně.


Host je povinen chovat se na pokoji a v ostatních prostorách mileneckého azylu tak, aby nevznikl požár.


Host je povinen při každém odchodu z pokoje zhasnout světla, přesvědčit se, zda jsou zavřeny vodovodní kohoutky, zavřít okna a uzamknout dveře od pokoje a také dveře hlavního vchodu.


Azyl pro milence České Budějovice je nekuřácký a zákaz kouření platí i ve všech interiérech ubytovacího zařízení. V exteriéru je k dispozici několik kuřáckých koutků, které mohou klienti v případě potřeby využít.


Milenecký azyl České Budějovice je provozován pouze jako soukromé ubytování pro zamilované a milence, proto není dovoleno jeho pokoje a veškeré prostory využívat k jakýmkoli výdělečným účelům.


Každý pokoj mileneckého azylu je určen maximálně pro pobyt jednoho páru ve dvoulůžkovém pokoji, (pro 2 osoby, které si pobyt v azylu objednaly a zaplatily). Přítomnost jiných dalších osob na pokoji není povolena.


Azyl pro milence České Budějovice nedovoluje předávat (půjčovat) klíče od pokoje jiným třetím osobám a po ukončení pobytu (po odevzdání klíčů) již není možné se toho dne do azylu opětovně vracet a to i v případě, že časový limit pobytu nebyl zcela vyčerpán.


Host je povinen dodržovat ustanovení tohoto řádu. V případě, že je hrubým způsobem poruší, má vedení provozovny Milenecký azyl České Budějovice právo odstoupit od smlouvy o poskytnutí pobytu před uplynutím dohodnuté doby.


Stížnosti hostů a případné návrhy na vylepšení služeb přijímá vedení Azyl pro milence České Budějovice.

Milenecký azyl České Budějovice - Zpracování osobních údajů.


1.1        Prodávající zpracovává osobní údaje kupujícího pro účely uzavření a správy smlouvy a realizaci dodávky, pro plnění svých právních povinností nebo se souhlasem kupujícího za účelem vylepšování služeb a nabídky prodávajícího, pro marketingové účely vč. zasílání obchodních sdělení a personalizace reklamy, příp. jiným účelem, ke kterému udělil kupující souhlas.


1.2        Zpracování osobních údajů probíhá v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) a souvisejících českých právních předpisů a v souladu se Zásadami pro nakládání s osobními údaji prodávajícího, ve kterých je uvedeno, jakým způsobem prodávající nakládá s osobními údaji kupujícího, jaké informace o kupujícím ukládá, jak dané informace využívá a komu je případně předává. Zásady pro nakládání s osobními údaji taktéž obsahují výčet veškerých práv kupujícího v souvislosti se zpracováním osobních údajů, zejm. pak právo na informace, opravu, vymazání či právo souhlas se zpracováním kdykoli odvolat.


1.3        V souvislosti se zpracováním osobních údajů prodávající prohlašuje, že (i) zpracovává osobní údaje v souladu s požadavky stanovenými právními předpisy; (ii) zajistil, aby se osoby oprávněné zpracovávat osobní údaje zavázaly k mlčenlivosti nebo aby se na ně vztahovala zákonná povinnost mlčenlivosti; (iii) přijal vhodná technická a organizační opatření, aby zajistil nezbytnou úroveň zabezpečení osobních údajů; a (iv) v případě porušení zabezpečení osobních údajů s rizikem pro práva a svobody fyzických osob informuje dozorový orgán, příp. subjekty údajů.

Azyl pro milence České Budějovice se řídí zákonem o EET.


Milenecký azyl České Budějovice je podle zákona o evidenci tržeb povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.

VŠE PRO VAŠE POTĚŠENÍ

Adresa - firemní údaje:


Azyl pro milence a zamilované

Školní 8
370 10 České Budějovice


 

 MINOR stavební s.r.o.

 IČO: 28107730

  DIČ: CZ28107730


 Registrace:

 Krajský soud České Budějovice

 oddíl C, vl. 17552

Rychlý kontakt - recepce:

   

Objednané klienty nikdy zpětně nekontaktujeme! Jsme 100% diskrétní.


Doporučujeme objednat si

     pokoj předem, před příjezdem.


    mobil - nonstop    

721 589 838

E-mail:


info@azylpromilencecb.cz

Provozní doba:

        Denně od 9.00 do 15.00 hodin,

     až 6-ti hodinový pobyt

      za paušální cenu, pouhých


    360 Kč za osobu.

Začátek ubytování (check-in):

           

  Nejdříve dopoledne již od 9.00 hodin.

Konec ubytování (check-out):

      

Nejpozději odpoledne 15.00 hodin.

 Dohodnutý konec je nutné dodržet.


Za překročení konce

      časového limitu je účtováno

      za započatou hodinu 200 Kč.

webdnes.cz
®2017, Azyl pro milence České Budějovicez